ῥαίσω

ῥαίσω
ῥαίω
break
aor subj act 1st sg
ῥαίω
break
fut ind act 1st sg
ῥαίω
break
aor ind mid 2nd sg (homeric ionic)
ῥᾱίσω , ῥαίζω
grow easier
aor subj act 1st sg
ῥᾱίσω , ῥαίζω
grow easier
fut ind act 1st sg
ῥᾱΐσω , ῥαίζω
grow easier
aor subj act 1st sg
ῥᾱίσω , ῥαίζω
grow easier
aor ind mid 2nd sg (homeric ionic)
ῥᾱΐσω , ῥαίζω
grow easier
aor ind mid 2nd sg (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ραίστωρ — και ῥάστωρ Α (κατά τον Ησύχ.) «κραντήρ». [ΕΤΥΜΟΛ. < ῥαίω «καταστρέφω, συνθλίβω» (πρβλ. μέλλ. ῥαίσω) + επίθημα τωρ (πρβλ. ψαίσ τωρ)] …   Dictionary of Greek

  • ραιστήρ — ῆρος, ὁ, ἡ, Α 1. αυτός που συντρίβει, συνθλίβει κάτι, δηλ. η σφύρα, το σφυρί 2. καταστροφέας, εξολοθρευτής («δαλὸν μεγάρων ῥαιστῆρα», Οππ.). [ΕΤΥΜΟΛ. < ῥαίω* «συνθλίβω, καταστρέφω» (πρβλ. μέλλ. ῥαίσω) + επίθημα τήρ (πρβλ. οικισ τήρ). Το θηλυκό …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”